Mendenhall Lake, Juneau, Alaska, USA


Sharing is caring!